Serbest Tüketici Abonelik Rehberi

SERBEST TÜKETİCİ SATÜSÜNDEKİ ABONELERİN  ABONELİK VE BAĞLANTI HATTI İLE İLGİLİ İŞ SÜRECİ

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK)  Kurul Kararı ile konut tüketicileri  dışındaki  tüm doğal gaz kullanıcıları “Serbest Tüketici” statüsüne kavuşturulmuştur.

26.12.2016 Tarih ve 6807 sayılıı Kurul Kararı’nın 6. maddesinin I. fıkrasında “Serbest tüketicilere yönelik bağlantı hattı, serbest tüketicinin seçimine bağlı olarak dağıtım şirketine veya sertifika sahibi kişilere yaptırılır. Bağlantı bedeli taraflar arasında serbestçe belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

Serbest Tüketicilerin doğal gaz hattı bağlantı süreci:

 • Serbest Tüketici, Dağıtım Şirketi’ne bağlantı talebinde bulunur. Bağlantı talebinde; istenilen kapasite ve basınç bilgileri  sertifikalı iç tesisat firması tarafından  Dağıtım Şirketine  onaylı bir şekilde sunulur. İç tesisat firmasının Dağıtım Şirketinden sertifikalı olması zorunludur.
 • Dağıtım Şirketi, Bağlantı talebini değerlendirerek sonucu Serbest Tüketiciye 15 (onbeş) gün içerisinde yazılı olarak bildirir.
 • Abonelik talebi olan Serbest Tüketicinin, daha önce doğal gaz arzı sağlanmış Serbet tüketicilerin kapasitesini etkilemeyecek şekilde bağlantı noktasını Dağıtım Şirketi belirler. Bağlantı noktası koordinatlarını  yazılı olarak Dağıtım Şirketi bildirir.
 • Serbest Tüketici bağlantı hattını, dağıtım şirketine yaptırabileceği gibi, EPDK ile birlikte Torosgaz’dan sertifika almış sertifikalı firmalarada yaptırabilir. Bağlantı ve/veya servis hattı yapacak firmanın, Dağıtım Şirketinden “İç tesisat ve servis hatları sertifikası” nın ve  “Servis Hattı Yapım Bakım Onarım” konu başlıklı sertifikasına sahip olması gerekmektedir. EPDK tarafından yapım hizmet sertifikasına sahip firmalara aşağıdaki link ten ulaşılabilir.
  İlgili link için Tıklayınız
 • Serbest Tüketici bağlantı ve/veya servis hattının  sertifikalı firmaya yaptırması halinde; Tesisin ve/veya binanın maliki (yetkili temsilcileri) ile sertifika sahibi yetkili firma arasında yapılacak alt yapı  imal sözleşmesi birlikte serbest tüketici tarafından dağıtım şirketine müracaat edilir. Dağıtım Şirketi ile abone bağlantı sözleşmesi yaparak, abone bağlantı bedelini öder.
 • Sertifikalı firma “İşe Başlama Dosyası” hazırlar ve dağıtım şirketi’ne , dosyayını onaylanmak üzere sunar.İşe başlama dosyasında; bağlantı güzergahının detayı, bağlantı anlaşması, bağlantı hattında kullanılacak malzemelerin sertifikası, ilgili Kurum yada Kuruluşlardan alınmış izin belgeleri, protokoller, abone bağlantı sözleşmesi, ödeme dekontları, yapılacak olan imalatlar ile ilgili All Risk Sigorta Poliçesi, kaynakçı sertifikasyon bilgileri ve  gerekli tüm dökümanlar işe başlama dosyasında ibraz edilir. İşe başlama dosyası dağıtım şirketi teknik şartnamesine uygun olmak zorundadır.
 • İş başlama dosyası, eksiksiz olarak hazırlanmasının ardından Dagıtım Şirketi tarafından onaylanır. Onay işleminin ardından Belediye, Karayolları, DSİ gibi kurum  ve kuruluşlardan izin başvurusu talep edilir. Geçiş ruhsatının alınması istenir.
 • Bağlantı hattı mevcut münferit bağlantı veya servis hattı olan Serbest Tüketicinin hattına bağlantı yapılması gerekliliği durumunda; dağıtım şirketi tarafından hesaplanan katılım payı bedeli münferit hattı daha önceden yapılan  abone ve/veya abonelere ödenir. Ödendiğine dair makbuz ile mevcut müşteri ile Serbest Tüketici arasındaki protokol Dağıtım Şirketine yazılı olarak ibraz edilir.
 • Bağlantı noktası gazlı hatlara yapılması halinde; canlı bağlantı sadece Dağıtım Şirketi tarafından yapılır.
 • 6331 sayılı iş sağlıgı ve güvenliği kanunu geregince; İşe başlanmadan önce yapım ve hizmet sertifikası sahibi firma ile “A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” arasında yapılan sözleşme, Dağıtım Şirketine sertifikalı firma tarafından ibraz edilmek zorundadır. İşin yapılması esnasında aynı “A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı”nın işin başından sonuna kadar  olmak zorundadır.
 • Bağlantı hattının imalatı sırasında ve bitiminde, ülke koordinat sistemine göre harita verilerinin alınması, sahada yapılan imalatların günlük olarak ve açık tranşe üzerinden harita ölçümlerinin yapılması gerekmektedir. Haritalandırılmasının sağlanması için Sertifikalı Firma ile yetkin bir  harita firması arasında imzalanmış olan sözleşme, dağıtım şirketine iş başlama  dosyası ile sunulmalıdır.
 • Bağlantı hattını sertifikalı firmaya yaptıran serbest tüketici; işin başından sonuna kadar müşavir bulundurmak zorundadır. Müşavir firma EPDK kurumundan sertifikalandırılmış olmak zorundadır. Aşagıdaki linkten müşavir firmalar listesine ulaşılabilir.
  İlgili link için Tıklayınız
 • Bağlantı hattının yapımı sırasında, müşavir firma kontrol elamanı ile birlikte yapım hizmet sertikasına sahip firmanın  mühendisi, yapılan imalatın tamamını hattın devreye alınmasına kadar teknik şartnameye göre takip ve kontrol edecektir.
 • Bağlantı hattının imalatının tamamlanması ile birlikte Serbest Tüketici’nin anlaşmış olduğu Müşavir Firma tarafından “İş Bitirme Dosyası” oluşturulur ve Dağıtım Şirketi’nin onayına sunulur.
 • İş bitirme Dosyası ile birlikte hali hazır projeler, Yapım Kontrol Birimi’ne teslim edilir. Proje, ilgili birim tarafından uygun görülmeden İş Bitirme Dosyası onaylanmaz. İş Bitirme Dosyası’nda yapılan hattın maliyeti  belirtilmelidir.
 • İş bitim dosyasının incelenip onaylanmasının ardından bağlantı hattının test ve devreye alma işlemleri gerçekleştirilir. Gaz verme işlemi; iş bitirme dosyasının kabulü, yapılan imalatın kontrolü ve onayından sonra, Serbest Tüketicinin Dağıtım Şirketi yada herhangi bir lisans sahibi tedarikçi firma ile yapmış olduğu “doğal gaz alım sözleşmesi” ve yine ilgili mevzuatta belirlenen “taşıma hizmeti sözleşmesi” ve “teslim hizmeti sözleşmeleri”nin Serbest Tüketici tarafından ibraz edilmesi sonrasında yapılacaktır. Test ve gaz verme işlemlerinde Dağıtım Şirketi teknik personeli, müşavir firma yetkilisi, sertifikalı firma mühendisi nezaret eder. Test sonuçlarının olumlu olması durumunda gaz verme tutanakları imzalanarak gaz verme işlemi gerçekleştirilir.
 • Hatların imalatından sonra hattın bakım ve onarımı için hatları bedelsiz olarak dağıtım şirketine devri ile ilgili devir protokolü yapılarak süreç tamamlanır.
Top