İnsan Kaynakları Politikamız

• Çalışanların hem bireysel hem de mesleki anlamda kendilerini geliştirebilmeleri için huzurlu ve profesyonel
bir çalışma ortamı yaratmak
• Çalışana değer veren, değişime açık, bölgesinde lider ve global bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanmak
• Çalışanlarının yaratıcılığından güç alan ve müşteri odaklı bir şirket olmak
• İnsan Kaynakları bölümünün en verimli biçimde kullanılması ve Torosgaz ailemize en uygun adayları katmak
için sürekli geliştirilmesi
• Çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması ve
uygulanması
• Yeniliklere ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen
nitelikli ve doğru iş gücünü uygun iş için seçmek ve şirkete kazandırmaktır.

Top