Kıyasen Fatura Düzenlenmesi Hakkında

"Kıyasen fatura düzenleme uygulaması ülkemizin tamamında uygulanmayacaktır. Bu uygulama sadece Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınan, idari kararlar sebebiyle sayaç okumalarının durdurulduğu ve sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlarda uygulanacak ve sayaçlar okunmayacaktır.

Şu an için dağıtım bölgemizde böyle bir uygulama yapılmıyor olup, olası bir idari karar veya karantina durumu sonrasında Kıyasen Fatura Düzenleme uygulaması ile fatura hesaplamasında Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin aşağıdaki maddesi uygulanacaktır:
"Konut ısıtma amaçlı müşteriler için ise; son iki yılın aynı çeyrek dönemlerine rastlayan doğal gaz kullanım miktarlarının ortalaması esas alınır. Bu ortalama, benzer tüketim eğilimine sahip diğer müşteriler emsal alınmak suretiyle hesaplanan aynı dönemdeki tüketimlerin ortalaması ile kıyaslanır. Müşterinin tüketim ortalamasının; emsal alınan müşterilerin ortalamasından fazla olması halinde, emsal alınan müşterilerin tüketim ortalaması, az olması halinde ise, müşterinin kendi tüketim ortalaması esas alınarak sayacın ölçüm yapmadığı veya yanlış ölçüm yaptığı dönem tüketimleri hesaplanır ve tahakkuk ettirilir. Müşteriye ilişkin geçmiş yıla ait veri olmaması durumunda, hesaplamalar, benzer tüketim eğilimine sahip diğer müşterilere ilişkin veriler dikkate alınarak yapılır.

Bu dönemde idari kararlar sonrası faaliyetini durdurmuş iş yerleri, şirketimiz tarafından tüketim olmadığı tespit edilen öğrenci evleri ve karantina veya sağlık sebepleri ile boşaltılan konutlarda fatura düzenlenmeyecektir. Sayaçları okunamadığı için kıyas fatura kesilecek abonelerimizle uygulamanın kalktığı tarihten itibaren sayaçların okunmaya başlandığı ilk ay mahsuplaşma işlemi gerçekleştirilecektir.

Bu zor süreci el ele vererek atlatacağımıza inancımız tam. Siz de evinizde kalarak sürecin daha kısa sürede, daha az kayıpla atlatılmasında yardımcı olabilirsiniz. Lütfen zorunda kalmadıkça evlerinizden çıkmayın. Sağlıkla kalın."

Top