Konut Abonelik Rehberi

TOROSGAZ’a yapılacak abonelik talepleri; bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince yapılır. Abonelik talebinin uygun bulunması durumunda talep sahibi ile Abone Bağlantı Sözleşmesi imzalanır. Abone bağlantı sözleşmesi sırasında abonelerimizden bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere Abone Bağlantı Bedeli tahsil edilir. Doğalgaz abonelik aşamaları aşağıdaki gibidir:

1. AŞAMA - ABONE BAĞLANTI ANLAŞMASI İŞLEMİ
Eğer, cadde veya sokağınızdan doğalgaz hattı geçiyor ve bina girişine TOROSGAZ tarafından servis kutusu konmuş ise yada cadde veya sokağınızdan doğalgaz hattı geçiyor ve binanızda servis kutusu yoksa; hemen TOROSGAZ'a giderek abonelik başvurusunda bulunabilirsiniz.
Cadde veya sokağınızda doğalgaz hattı yoksa cadde veya sokağınızdan ne zaman doğalgaz geçeceğini öğrenmek üzere TOROSGAZ Doğalgaz Danışma Hattına veya TOROSGAZ Müşteri hizmetlerine müracaat edebilirsiniz.

Abonelik İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

• Nüfus Cüzdanınızın Aslı
• Tapunuz
• Binada doğalgaza geçmek için %51' lik apartman yönetim kurulu kararı (Sekizden az daireli binalarda ise kat maliklerinin imzalı dilekçesidir)
• İlgili Adrese Ait İkametgah Belgesi
• Elektrik veya Su Faturası
• İnşaat Ruhsatı (Bulunmadığı durumda emlak beyanı)

İşyerleri için ayrıca,

• Vergi Levhası
• Şirket Kaşesi
• İmza Sirküleri
• Ticaret Sicil Numarası veya Sanayi Odası Sicil Numarası
• Abonelik işlemi esnasında Abone Bağlantı Bedeli ve Damga Vergisi ödenecektir. Bağlantı bedeli Bağlantı Anlaşmasının imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere tahsil edilir.

Not: Merkezi sistem abonelikleri apartman yönetimi adına yapılmakta olup, bu durumda ilgili apartmanın %100 abone olma zorunluluğu vardır. Abonelik bedellerini her dairenin yatırması gerekmektedir. Tapu belgesinin ibraz edilememesi halinde, mal sahibi olduğunuza dair belge ibraz edilecektir.

2. AŞAMA - PROJE ONAY İŞLEMİ
Abonelik Bağlantı Bedelini ödeyip, Bağlantı Anlaşmasını yaptıktan sonra artık TOROSGAZ' ın abonesisiniz. TOROSGAZ' a kayıtlı sertifika sahibi yetkili mühendislik firmasına doğalgaz projenizi hazırlatıp, projeniz TOROSGAZ Mühendislerince onaylandıktan sonra tesisatınızı yaptırmaya başlayabilirsiniz.

Tesisat Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Anlaşmakta olduğunuz firma TOROSGAZ' dan yetki belgesi almış olmalıdır.
• Yetkili olmayan tesisatçı firmalara iş yaptırmayınız.
• Yetkili firma ile aranızda yapılacak işin kapsamı ve koşullarını belirleyen sözleşmenizi yapınız.
• Yetkili firmaya sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülükleri de sigortalatınız.
• Sözleşmede doğalgaz dönüşümü için kullanılacak malzemenin cinsini, kalitesini, kombinin markasını, diğer isteklerinizle birlikte ödeme şeklinizi maddeler halinse yazın. Ayrıca her iki tarafın olası bir anlaşmazlığı halinde "ISPARTA Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir" maddesini sözleşmenize ekleyin.
• Dönüşüm firması ile yaptığınız sözleşmeden TOROSGAZ sorumlu değildir.
• Unutmayın ki yapacağınız sözleşme hem sizin, hem de mühendislik firmasının sorumluluklarını belirleyecektir.

3. AŞAMA - GAZ KULLANIM SÖZLEŞMESİ
Projeniz onaylandıktan sonra, "Gaz Kullanım Sözleşmesi" imzalayarak sayacınızı teslim alabilirsiniz.Sözleşmenizi yapın, gaz açma işlemine geçin.

• Sertifika sahibi yetkili mühendislik firması size projenizin TOROSGAZ'dan onay aldığını bildirdiğinde artık TOROSGAZ ile Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi yapabilirsiniz.
• Doğalgaz Kullanım Sözleşmesini mutlaka doğalgazı kullanacak kişi yapmalıdır (Ev sahibi kullanacak ise ev sahibi, kiracı kullanacak ise kiracı).
• Bina merkezi sistem ile ısınıyor ise sözleşmeyi apartman yönetimi adına bina yöneticisi yapmalıdır.

Gaz Kullanım Sözleşmesi İçin Gerekli Belgeler

Bireysel kullanım için;

• Nüfus Cüzdanınızın Aslı
• Gaz kullanılacak daireye ve kendi adınıza ait ikametgah belgesi

İşyerleri için ayrıca;

• Vergi Levhası Fotokopisi
• Varsa Şirket Kaşesi
• Ticaret Sicil Numarası veya Sanayi Sicil Numarası
• Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri

Merkezi kullanım için;

• Noterden Onaylı Karar Defteri
• %51'lik İmza ile Sözleşme Yapma Yetkisi Verme Kararı
• Apartman Kaşesi

Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği gereğince Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi doğalgazı fiilen kullanacak gerçek veya tüzel kişi veya bunların yetkili temsilcileri ile imzalanmaktadır.

Güvence Bedeli
Torosgaz’ın alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla mekanik sayaç kullanan abonelerden doğalgaz kullanım sözleşmesinin imzalanması sırasında aldığı bedeldir. Güvence bedeli sözleşme sonlandırma halinde doğalgaz piyasası mevzuatları doğrultusunda güncellenerek müşteriye iade edilir.

4. AŞAMA - GAZ AÇMA İŞLEMİ
• Sözleşmeyi yaptıktan sonra yetkili mühendislik firması, TOROSGAZ' dan gaz açılışı için randevu alır.
• Randevu günü TOROSGAZ yetkili mühendisi, firma mühendisi ile binanıza gelerek tesisatınızın uygunluğunu kontrol eder.
• Tesisatınızın TOROSGAZ Teknik Şartnamesi' ne uygun olması durumunda gaz açma işleminiz yapılır ve gaz açma uygunluk belgesi verilir.
• Tesisatınızın TOROSGAZ Teknik Şartnamesi' ne uygun olmaması durumunda gaz işleminiz yapılmaz. TOROSGAZ tarafından doğalgaz uygunluk belgesi verilmeden hiçbir şekilde gaz kullanılamaz.

Kaçak ve Usulsüz Gaz Kullanma Durumları

Usulsüz Doğal Gaz Kullanım Durumları
TOROSGAZ tarafından resmi olarak gaz açılmadan doğalgaz kullanırsanız,

• TOROSGAZ onayı olmadan doğalgaz sayacını değiştirirseniz,
• Sözleşme sizin adınıza olmadığı halde doğalgaz kullanırsanız,
• Doğalgaz tesisatınızda TOROSGAZ onayı olmadan değişiklik yapar yada yaptırırsanız,
• TOROSGAZ tarafından kapatılan sayacınızı kendiniz açarsanız, kaçak usulsüz gaz kullanmış olursunuz.

Kaçak Doğal Gaz Kullanım Durumları

• TOROSGAZ'da herhangi bir kaydınız olmadan doğalgaz kullanırsanız,
• Ölçüm cihazınıza müdahale ederek doğalgaz kullanırsanız,
• Ölçüm cihazsız doğalgaz kullanırsanız, kaçak doğalgaz kullanmış olursunuz.

Kaçak Doğal Gaz Kullanmanız Durumlarında
İlk kullanımda doğalgaz birim fiyatı üzerinden %200, tekerrürü halinde doğalgaz birim fiyatı üzerinden %300 oranında cezai müeyyide uygulanır. Ayrıca kaçak gaz kullananlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundurulur.

Top