Doğalgazın sanayideki kullanım alanları nelerdir?

Sanayi'nin maliyet açısından can damarı olan enerji, değişik kaynaklarden sağlanmaktadır. Enerjinin elde edilmesinde kullanılan bir yakıtın, hem ucuz hem de temiz olması gerekir. Fakat hava kirliliği modern yaşamın getirdiği en önemli problemdir. Bunun asıl nedeni, gerekli enerji için kullanılan yakıtların yanma olayıdır. Yanmanın yanısıra hatalı yakıt şeçimi ve kullanımı, yanlış ekipman seçimleri ve uygulamalar çevre kirlililğini artıran unsurlardır. Doğalgaz günümüzde en ekonomik ve en temiz enerji olma özelliğini korumaktadır. Sanayi doğalgaz dönüşümünde mühendislik önem kazanmaktadır.

Doğalgazın Sanayide Kullanım Alanları

 • Buhar-kızgın yağ ısı santralleri,
 • Elektrik üretimi için santralleri,
 • Pişirme kurutma amaçlı tünel veya kamara tip fırınlar,
 • Tekstil amaçlı tesislerde ramöz makinaları,
 • Otomotiv ve boya sektörü,
 • Döküm ergitme ocakları,
 • Homojenizasyon fırınları, tavlama ocakları,
 • Daldırma tip ergitme havuzları,
 • Döner tip ısı eşanjörlü kurutucular,
 • Yakıcı cihaz olarak kullanılan atmosferik, üflemeli brülörler,
 • Gaz bekleri, Buhar jeneratörleri,
 • Çimento, seramik ve tuğla imalatı,
 • Ve enerji ihtiyacı olan sanayinin diğer alanlarında.