Doğalgazın konutlardaki kullanım alanları nelerdir?

Konutlarda doğalgaz kullanımı üç grupta toplan.abilir; ısıtmada, sıcak su temininde ve mutfakta kullanılır.

A. Isınma Amaçlı Kullanım

Doğal gaza yönelik öncelikli talep, ısınma amaçlıdır. Çünkü ısınma için yapılan harcama, diğerlerine göre çok daha yüksek. Isınma sistemimizi doğal gaz kullanır hale getirmekle önemli ölçüde tasarruf sağlamakla kalmaz, aynı zamanda solunabilir bir hava ve temiz bir çevre de kazanırız.

a. Merkezi Isıtma Sistemleri

Genelde binaların bodrum katında bulunan kazanda ısıtılan su, dairelerdeki peteklerde ya da yerden ısıtma sisteminde dolaşarak, tüm binanın çabuk ve kolay ısınmasını sağlar.

b. Bireysel Isınma Sistemleri

Kişilerin ısıtma cihazlarını yaşadıkları mahalde, kendi konfor ve istekleri doğrultusunda kullandıkları ısınma şeklidir. Bireysel ısıtmada kombiler, kat kaloriferleri, soba ya da şömineler kullanılır.

B. Sıcak Su Amaçlı Kullanım

Sıcak su ihtiyacını karşılamak için şehirlerde daha çok tüp gazlı şofbenler (anında su ısıtıcılar) ile katı ya da sıvı yakıtlı termosifonlar (depolu su ısıtıcılar) kullanılır. Katı ve sıvı yakıtlı termosifonlarda; odun, kömür, gaz yağı gibi yakıtları sürekli olarak bulundurmak gerekir. Bu yakıtlardan geriye kalan kül ve is ise sanıldığından da büyük sorunlar yaratır. Doğal gaz kullanımı ile birlikte tüm bu sorunlar ortadan kalkar. Ayrıca hem ısınmayı hem de sıcak suyu birlikte sağlayabilen “kombi, kat kaloriferi” cihazları ile ek üstünlükler de elde edilebilir. Şofben ve kombi kullanımında temel şart, baca uygunluğu ve ortama yeterli havanın getirilmesidir. Konutunuzun cihaz seçimi yapılmadan önce, binanızın baca kontrolü ve temizliğinin yapıldığının ve havalandırma imkanlarının kontrolünü, sertifikalı firmalara yaptırmanız kendi güvenliğiniz için gerekmektedir.

C. Mutfak Amaçlı Kullanım

Pişirme için konutlarda genellikle tüp gaz denilen LPG gazı kullanılır. Doğal gazın tüp gaza göre temel üstünlüğü sürekliliği ve maliyet düşüklüğüdür. Temizliği ve sürekliliği nedeni ile pişirmede doğal gaz, diğer yakıtlara göre önemli üstünlükler taşır. Doğal gaz; mutfaklarda normal ocaklarda ve fırınlı ocaklarda kullanılır.Aboneler, mutfaklarında kullandıkları cihazların doğal gaza dönüşüm tesisat işlemlerini Torosgaz tarafından yetkilendirilmiş olan sertifikalı firmalara yaptırabilirler.