Doğalgaz Hangi Bileşenlerden Oluşur?

TÜRKİYEDE KULLANILAN DOĞALGAZ BİLEŞENLERİ
BİLEŞENLER KİMYASAL FORMÜL ORANLARI(%)
METAN CH4 Min 85
ETAN C2H6 Max 7
PROPAN C3H8 Max 3
BÜTAN C4H10 Max 2
AZOT N2 2,6
KARBONDİOKSİT CO2 Max 3
DİĞERLERİ   0,4